اربعینی_ها !
یادتان باشد که ستون به ستون را
مدیون قطره قطره خون شهیـــــــدانید . .
اربعینی_ها
وقتی چشمتان به گنبد زیبای آقا افتاد،
یاد کنید از آنانی که با #حسرت پشت پیراهن هایشان می نوشتند :
یا_زیارت_یا_شهادت ...
اربعینی_ها !
میان ِ هروله های بین_الحرمین ،
یاد کنید از شهـــــــدایی که
در آرزوی زیارت ِ شش گوشه ی اربابـــ
پرپر شـــدند ...
اربعینی_ها
یاد کنید از شهـــدای مفقودالاثر در مرزهای
مهران ... چذابه ... حاج_عمران ...
شلمچه ... .
اربعینی_ها !
التمــــــــــــــاس ِ دعا...


/ #ریشوهای_با_ریشه