ساختمان استانداری ادلب، دقایقی پیش ...

بدین ترتیب شهر ادلب بعد از رقه دومین مرکز استانی شد که کاملا از کنترل دولت خارج شد.

اگر از سمت شهر ادلب هفت کیلومتر به سمت شمال برویم، دو شهر شیعه نشین فوعه و کفریا قرار دارند، دو شهری که جمعیتی بین بیست تا سی هزار نفر را دارد.

با سقوط شهر ادلب، این دو شهر به صورت کامل در محاصره گروه های تروریستی قرار گرفتند.

احتمالا گروه های مسلح در ساعات و روزهای آینده به سراغ این دو شهر شیعه نشین هم بروند، گرچه که با توجه به تعداد زیاد مسلحین، این دو شهر شیعه نشین هم دیر یا زود سقوط می کنند، اما با توجه به سابقه ای که جوانان شیعه فوعه و کفریا در درگیری های قبلی با گروه های تروریستی داشتند، تلفات سنگینی را در درگیری ها از آنها خواهند گرفت.