صفحات معارضین در سوریه اعلام کردند که دو گروه صقور الشام و احرار الشام با یکدیگر ادغام شده و از این پس با نام "حرکة أحرار الشام الاسلامیة" فعالیت خواهند کرد .

صقور الشام یکی از قدرتمندین گروههای معارض در استان ادلب بشمار میره . فرماندهی این گروه بر عهده ی احمد ابو عیسی هست .

احرار الشام هم عمده ی فعالیتش در ادلب هست و فرماندهی این گروه رو ابو جابر عهده دار هست .

هردوی این گروهها زیر مجموعه ی جبهه اسلامی هستند .

thumb_sh60r_Hrk40_27Hrr_lshm_lslmyW40.jp  thumb_Suqour_al-Sham.jpeg