ظاهرا رزمندگان شیعه در پالایشگاه بیجی درگیری خیلی سختی با نیروهای داعش داشتند.باید منتظر بمونیم تا عکسهای بیشتر منتشر بشه ببینیم چه بر سر دواعش اوردن...

B2BJtcjCEAAvY2Q.jpg

B2BJtklCQAAnUia.jpg