یک خودروی بمب گذاری شده امروز با ورود به خانه مدیر امنیت شهر عدن، باعث کشته و زخمی شدن حداقل 10 نفر از نیروهای امنیتی حاضر در اون شد.