ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خودش در شمال بزرگراه حرستا موفق شد بلندیهای مشرف بر بزرگراه رو پاکسازی کنه .
این پیشروی ها در ادامه ی تصرفات ارتش در چند روز گذشته در این مناطق و عقب نشینی مسلحین جیش الاسلام بدست آمد .
مسلحین از این بلندیها برای خمپاره باران بخش هایی از ضاحیه اسد و مناطق ارتش در غوطه شرقی استفاده میکردند .
البته فعلا مسیر بزرگراه تا برقراری تامین امنیت کامل بسته هست و تا زمانی که مناطق جنوبی بزرگراه پاکسازی نشه همچنان بسته خواهد بود .
همچنین خبرها از شمال حرستا حاکی از سیطره ارتش بر کارگاه های جاک و مفرق صمادی داره . درگیریها برای افزایش کمربند امنیتی ادامه داره ..
یه چهارراه صمادی و رستوران صمادی بین ایستگاه گاز و کارخانه ی چیپس هست ، اگر این همون مفرق صمادی باشه ، این بدان معنا هست که ارتش در حال پاکسازی جنوب بزرگراه هست .