دیروز در محور غمام و دیر حنا، جبل کشکار واقع در شمال غرب دیر حنا آزاد شد.
امروز هم ارتش موفق شد در محور جب الاحمر روستای عرافیت پایین (عرافیت تحتا) و بلندیهای عرافیت رو آزاد کنه. عرافیت بالا (عرافیت فوقا) هنوز دست مسلحین هست. گفته میشه رویسه شیخو و کتف السلاط در مجاورت عرافیت هم بدست ارتش آزاد شده.
بنابراین از آغاز عملیات ارتش سوریه ونیروهای دفاع وطنی در 10-10-2015 تاکنون حدود ۴۰ نقطه ی مهم آزاد شدن که بیشترشون ارتفاعات راهبردی هستن:
1- رویسة الجلط
2-رویسة الزعبره
3-رویسة بلغالی
4-رویسة الطنبور
5- کتف البطیح
6- قریة جب الاحمر
7- رویسة اسکندر
8- مفرق ابو الریش
9-کتف الحریق
10- کتف الساعور
11-بورحمود
12-جبل الفرک
13-جب الزعرور
14-جبل الکتف
15- بلندی 1154- بلندی 1281 نزدیک کبانی
16-بورعبدالله
17-کتف السفح
18-زینونه
19- تل الرشوان
20- الملوحه
21- مرشلیه
22- کتف الغنمه
23- کتف الغدر
24- تل الشیخ احمد
25- عین سامور
26- ارض سمکوفه
27- کتف یعقوب
28- خندق السترک
29- جبل الساروت
30-وادی الشعار
31- بورحمود
32-جبل الکاروره
33-غمام
34-جبل بکداش
35-جبل جمیله
36-الدغمشلیه
37-جبل الزویک
38-دیر حنا
39-جبل کشکار
40- روستای عرافیت تحتا و بلندیهای عرافیت
41-رویسه شیخو
42-کتف السلاط
علاوه بر این مناطق با پیشرویهای امروز ، خندق خامو که از شرق زیر اشراف بلندی ششم جب الاحمر هست، با آزاد شدن عرافیت از شمال هم زیر آتش قرار گرفت و با اینکه هنوز نیروهای ارتش واردش نشدن،رسما آزاد شده.
مناطق راهبردی مثل تل کفردلبه،جبل زاهیه و بلندیهای اطراف جبل زاهیه مثل قزل داغ هم بودن که ارتش یک یا دو بار در اختیار گرفت ولی موفق به تثبیتشون نشد.
نقشه ی سه بعدی از محور جب الاحمر بعد از پیشرویهای امروز ارتش که توسط برادر و همکارمون حمزه سلیمان آماده شده رو در تصویر میتونید ملاحظه کنید.

نقشه با کیفیت: http://s3.img7.ir/HO7Ea.jpg