پس از نفوذ داعش به داخل کرکوک و کنترل دوباره اوضاع توسط نیروهاى امنیتى این استان، امروز سه شنبه این نیروها در ادامه پاکسازیها در منطقه داقوق که به گفته برخى گزارشات محل نفوذ داعش به داخل کرکوک میباشد؛ عملیات پاکسازی را در اطراف داقوق انجام دادند که در نتیجه ی این عملیات فردى به نام "نزار حمود عبدالغنی" (به گفته نیروها،این فرد از اقوام (دایى زاده) نزدیک صدام حسین و یکى از محافظان شخصى صدام بوده است) در روستایى به نام کلیسه در این منطقه دستگیر شد.
همچنین در ادامه عملیات 5 نفر از اعضاء داعش در روستایى در اطراف کرکوک به نام "سارى تپه" به هلاکت رسیدند.
به علت احتمال وجود برخى از نیروهاى داعش در این منطقه عملیات پاکسازى این مناطق همچنان ادامه خواهد داشت.