در حال حاضر ارتش تا حدی توانسته دست برتر داشته باشه و بخشی از مناطقی که اخیرا از دست داده رو در محورهای جبل اکراد و ما بین جبل اکراد و جبل ترکمان پس بگیره.

قلعة شلف، رویسه شمس، رویسه شکاره، عین الغزال، بیت جنارو و مرج زاویه جزو مناطقی بودند که ارتش امروز موفق به بازپس گیری شد.

برای اینکه خط تماس به قبل از حملات اخیر مسلحین برگرده ارتش باید مناطقی مثل جبل قلعه، رویسة الملک، نخشبا، ارض الوطی، تل رشا، تل ابو اسعد، عین القنطره، عین البیضاء و تل حداده رو هم از مسلحین پس بگیره.

نقشه آخرین وضعیت شمال لاذقیه رو نشون میده.

نقشه از برادر حمزه کامل سلیمان

لینک نقشه با کیفیت: http://a.top4top.net/p_199q63j1.jpg