امروز تصویری از یک نظامی عربستانی به نام ابرهیم عراج محمد حکمی که در مناطق جیزان به اسارت نیروهای انصار الله در آمد ؛ منتشر شد .
این شخص از انصارالله و نیروهای مردمی یمن بخاطر رفتار انسانی و بسیار محترمانه تشکر کرده و گفته احساس نمیکنه که زندانی هست بلکه مهمانیست در نزد یمنی ها :D
در این چند مدته که انصارالله مشغول نبرد با عناصر القاعده و نیروهای طرفدار عربستان بوده ، حتی یک تصویر از بی احترامی به اجساد دشمن مشاهده نشده .
واقعا انصارالله و نیروهای مردمی نشان دادند که پیرو چه دین و مذهبی هستند .
اخلاق محمدی یعنی این . احسنت به انصار الله و مردم یمن .