انصار الله و ارتش یمن به تازگی موفق شدن منطقه صعید در استان شبوه رو پاکسازی کنن و در آستانه ورود به استان حضرموت قرار بگیرند .