انصار الله یمن فقط با تکفیریها نمی جنگه...با فاسدینی که اموال ملت رو خرج زندگی خودشون می کنن هم به شدت درگیرن.

بعد از سیطره انصار الله بر صنعا همشون فرار کردن ریاض.در عکس منزل یکی از فرماندهان نظامی ارتش یمن در شهر ذمار رو مشاهده می کنید که به مخالفت با انصار الله مشهور و معروف هست.

از همینجا شورش مسلحانه در ذمار شروع شد که انصار الله بعد از سیطره بر منطقه ، منزل سرتیپ مقدشی رو منفجر کردند.