انصارالله و صالح با نپذیرفتن طرح ولدالشیخ (که نوعی تسلیم شدن بود ولی حضور سیاسی شان در صحنه قدرت توسط شورای امنیت تضمین می شد)، تنها راهی که برای خود باقی گذاشتند مقاومت در برابر حملات بعد سعودی است.

سعودی بخاطر کینه و وحشتی که از ایران و انصارالله داره (و بی اعتمادی به صالح) نمیتونه صنعاء را تحت حاکمیت اونها ببینه زیرا به معنای تهدیدی دائمی برای امنیت آل سعود در جنوب شبه جزیره است.

با حرکتی که هادی کرد، سعودی سوء استفاده کرده تا مسئولیت ادامه جنگ به عهده انصارالله ـ صالح بیفته و از فشارهای بین المللی خودش را خلاص کند و با خیال راحت تری به جنگ در یمن ادامه بده. امشب، شورای امنیت می خواست بیانیه ای علیه انصارالله ـ صالح صادر کند ولی نماینده روسیه مخالفت کرد و جلسه را با ناراحتی ترک کرد.

تحلیلگران عدم اجماع شورای امنیت برای صدور قطعنامه علیه انصار الله را موجب روشن شدن بارقه ی امید برای از سر گیری مذاکرات میدانند ضمن اینکه هیات انصار الله ،صالح هنوز کویت را ترک نکرده و خواهان ادامه ی مذاکراته .اما در صورت شکست کامل مذاکرات

دو سناریویی که به ترتیب احتمال، قابل تصوره:

1) حمله سعودی برای تصرف صنعاء و مقاومت نیروهای انصارالله ـ صالح که با توجه به انگیزه و توانایی نیروهایشان، توان مقاومت خواهند داشت اما همراهی احتمالی قبایل طوق صنعاء با سعودی، می تواند نتیجه معرکه را تغییر دهد.

2) تلاش سعودی برای محاصره مناطق تحت کنترل انصارالله و صالح که با توجه به گستردگی و کوهستانی بودن، این گزینه برای سعودی بسیار پرهزینه است ولی شاید در اثر ناتوانی در تصرف صنعاء، مجبور به این انتخاب شود.