این روزها اخبار ضد و نقیضی از استان لحج واقع در جنوب یمن به گوش میرسد ،مزدوران هادی طی روزهای گذشته از آغاز عملیاتی خبر دادند که به گفته آنها هدف آن عقب راندن کامل انصار الله از استان لحج و در راس آن جبهه ی کرش بود .
اما علی رغم پیشروی های اولیه٬ انصار الله طی دو روز گذشته با به دست گرفتن ابتکار عمل موفق شد درهر دو منطقه بلندی های اطراف کرش و منطقه کهبوب واقع در غرب استان لحج پیشروی کند و پایگاههای مهمی را که اشراف خوبی به جبهه دارند پس بگیرد.
همانطور که میدانید در یمن بر خلاف سوریه از آنجایی که جنگ در مناطق صعب العبور کوهستانی در جریان است و همچنین ضعف شدید زیر ساختها و راههای یمن ،جنگ با سختی و کندی پیش میرود ؛ به طوری که برد  پیشروی های  هر یک از طرفهای در گیر به خصوص نیروهای هادی که از جنگ افزارهای مکانیزه و زرهی بهره می برند،بسیار کم است .