پس از پیشروی های اخیر انصارالله و ارتش در خاک عربستان و ناکامی چند ماهه یگان های مرزبانی ارتش عربستان در توقف حملات ها در عمق خاک خود، فرماندهان سعودی اعزام یگان هایی از گارد ملی را برای تقویت مواضع در نجران آغاز کردن.

از سوی دیگر هیئت یمنی همچنان در وین به سر میبرد و هنوز نتیجه ی مذاکرات مشخص نیست .