ارتش و کمیته های مردمی یمن طی بیانیه ای اعلام کرده به زودی منطقه فرضه النهم تا مفرق الجوف را از وجود مزدوران سعودی پاک خواهد کرد.

مزدوران آل سعود که در حرکتی مستقیم قصد داشتند از طریق تصرف پادگان فرضه النهم و انتقال تجهیزات و ادوات نظامی سنگین به این پادگان خود را برای عملیات نهایی و تصرف صنعاء آماده کنند، با اقدام هوشمندانه انصارالله مواجه شدند به این صورت که انصارالله با دور زدن فرضة النهم و انتقال نیروهای پیاده و استقرار آنها در مسیر کوهستانی بین مفرق الجوف و فرضه النهم امکان ارسال تجهیزات نظامی سنگین را به پادگان فرضه النهم از دشمن سلب کردند.

از سویی دیگر با گشودن جبهه جدید در منطقه صرواح خود را به دروازه های مارب رساندند، که این امر موجب شد مزدوران سعودی که تمام توان خودرا در فرضة نهم متمرکز کرده بودند مجبور به انتقال بخشی از نیروهایشان جهت جلوگیری از سقوط مارب شدند.

اکنون به نظر میرسد با تکمیل دوقطعه از سه قطعه ی پازل مارب، عملیات گسترده ای برای باز پس گیری پادگان فرضه النهم آغاز شده است، هرچند هنوز موفقیت چشمگیری به دست نیامده ومواضع چند بار دست به دست شده، اما اکنون انصارالله آرایش آفندی گرفته واز دفاع صرف خارج شده.

در صورت موفقیت ارتش یمن و انصارالله در باز پس گیری نهم این عملیات شکست سنگینی برای مزدوران سعودی و هواداران هادی خواهد بود به این جهت که عربستان سرمایه گذاری هنگفتی روی این منطقه و منطقه جوف و پادگان خنجر کرده بود که به یاری خدا در هر دومحور با شکست مواجه شده،وعلی رغم پیشروی های اولیه، و پشتیبانی بی وقفه ی هوایی. فعلا در فاز اول عملیات متوقف شده و کم کم در حال عقب نشینی است.

همه اینها را اگر درکنار ناکامی های پی در پی سعودی در میدی و ذباب قرار بدیم، متوجه می شیم که عربستان سعودی علی رغم پیشروی های اولیه که در سایه هزینه های هنگفت نظامی به دست آمده بود، نه تنها دستاوردی در یمن حاصل نکرده بلکه هر روز بیشتر در باتلاق یمن فرو می رود. این در حالی است که ارتش یمن و کمیته های مردمی با کمترین امکانات در برابر این دشمن تا بن دندان مسلح دستاورد های قابل قبولی داشته است و رشادتهای مثال زدنی به خرج داده.