1) مدیریت حریب در جنوب غربی استان مأرب سقوط کرده است. چند روز پیش، علی محسن الاحمر و یکی از فرماندهان ارتش سعودی به مأرب آمده و با شیوخ قبایل صنعاء دیدار کرده اند.
2) درگیری در اطراف عسیلان و بیحان شبوة جریان دارد. برخی مناطق مدیریت عین شبوة به دست نیروهای هادی افتاده است.
3) صالح نیروهای جدید به تعز اعزام کرده است. نیروهای صالح و انصارالله تلاش می کنند مناطق غرب تعز را پس بگیرند. درگیری ها به مناطق شرقی استان تعز رسیده است.
4) نیروهای انصارالله در فرضة نهم پیشروی جزیی داشته اند. درگیری شدید در مناطق «جبل امحول»، ملح، المدفون و بران جریان دارد. جبهه های اطراف صنعاء با اعزام نیروهای جدید انصارالله تقویت شده است.
5) درگیری ها به مدیریت المتون در استان الجوف رسیده است.
6) آتش بس در مرزها برقرار است اما در برخی مناطق نقض آتش بس اتفاق افتاده که گفته می شود توسط نیروهای صالح بوده است.
7) احتمال برقراری آتش بس در همه جبهه ها و آغاز دور جدید مذاکرات افزایش یافته زیرا عربستان سعودی تحت فشارهای بین المللی برای پایان جنگ قرار گرفته است.
8) اظهارات سمیر الحاج سخنگوی ارتش هادی نشان می دهد جنگ در داخل یمن ادامه خواهد داشت و فشارهای بین المللی فقط باعث می شود عربستان و ائتلاف حضور مستقیم خود در جنگ را خاتمه دهند.
9) انصارالله موافقت خود را با برگزاری مذاکرات در کویت به ولدالشیخ اعلام کرده است .
http://alyamani.blogfa.com/post-608.aspx