1) انصارالله و صالح بخشی از نیروهایشان (احتمالا یک گردان) را از تعز خارج کرده و به منطقه فرضة نهم در شمال شرق صنعاء اعزام کردند . نیروهای انصارالله در اطراف سه راهی فرضة مقاومت می کنند و روز شنبه نیروهای هادی را عقب رانده اند.

2) رسانه های هادی اعلام کرده اند منطقه مسورة در مدیریت نهم، سقوط کرده و نیروهای هادی به تدریج، در مدیریت نهم منتشر می شوند. هدف اصلی نیروهای هادی، تصرف فرضة نهم است تا نیروی زرهی و تجهیزات سنگین را از مأرب بسوی أرحب در شمال پایتخت روانه کنند.

3) پادگان فرضة نهم هنوز سقوط نکرده و تعدادی از نیروهای انصارالله در محاصره قرار گرفته و مقاومت می کنند. اطراف پادگان مین گذاری شده و هر که نزدیک می شود توسط قناصه های داخل پادگان هدف قرار می گیرد. صبح امروز یک گردان ویژه عازم محل شده تا وارد پادگان شود

4) نیروهای هادی در مدیریت میدی (ساحل استان حجة) پیشروی کرده اند . سایت الوسط خبر سقوط شهر میدی را تایید نکرده است .

5) درگیری شدید در استان الجوف جریان دارد.

http://alyamani.blogfa.com/post-592.aspx