۱-تعز:
یک فرمانده میدانی مزدوران هادی به نام معاذ صادق در درگیری های روز گشته تعز کشته شد .
المسیره با انتشار این فیلم ادعای مزدوران هادی مبنی بر پیشرویشان در ضباب را تکذیب کرد .
۲-جوف :
امروز طی یک مبادله ی محلی تعداد شانزده نفر از دلاوران انصارالله که به اسارت  مزدوران هادی در آمده بودند طی یک تبادل به آغوش خانواده هایشان باز گشتند .