پیشروی انصار الله در جبهه میدی :
انصار الله طی عملیاتی برق آسا توانست ضمن در هم کوبیدن مواضع مزدوران هادی در جبهه ی میدی ،تلفات سنگینی به آنها وارد کند،که بنا به گزارش یک فرمانده میدانی بالغ بر چهل تن برآورد شده ،همچنین در این عملیات تعدادی از مزدوران هادی به دست رزمندگان انصار الله به اسارت درآمدند .
جبهه ی شمال شرق صنعا (نهم ):

گزارشها حاکی از آن است که متاسفانه یک موقعیت استراتژیک دیگر در این جبهه واقع در چهل کیلومتری صنعادر حوالی منطقه نقیل بن غیلان سقوط کرده است . اندکی پیش از حمله ی مرتزقین هواپیماهای سعودی بمباران سنگینی در منطقه انجام دادند به طوری که به گفته ی شاهدان عینی منطقه به جهنمی از آتش و دود بدل گردید ،بنابه گزارشات مدافعین که زیر بمباران سنگین دشمن دچار خسارات فراوان شده بودند تاب دفاع در برابر حمله زمینی را از کف داده و به ناچار عقب نشینی کردند .پ.ن:

امروز اسماعیل ولد شیخ از آغاز طرحی ضربتی برای از سرگیری مذاکرات صلح یمن خبر داد ،گویا عربستان و ایادی یمنی اش با توجه به ضعف مفرطشان در متوقف کردن عملیات نامتقارن انصار الله در جیزان و عسیر و نجران ،قصد دارند با تمام قوا وتوان خود حتی به قیمت تخریب تک تک تاسیسات و خانه ها در مسیر جبهه ی شرق صنعا خود را هر چه بیشتر به صنعا نزدیک و از این طریق انصارالله را به زانو درآورند.