در مذاکرات

محمد عبد السلام سخنگوی هیات مذاکره کننده ی انصار الله از ولد شیخ درباره عدم پایبندی به سرفصلهای توافق شده درباره ی مذاکرات انتقاد کرد او اعلام کرد در آغاز مذاکرات توافق شده بود که مسیر مذاکرات بر دوجنبه ی سیاسی و نظامی به طور همزمان متمرکز باشد و از در نظر گرفته نشدن مذاکره درباره روند سیاسی انتقاد کرد.

وی همچنین عربستان را به جو سازی علیه انصار الله نزد افکر عمومی درباره مذاکرات صلح متهم کرد و گفت در حالی که انصار الله همواره به مذاکرات به عنوان راه حل اصلی پایبند بوده عربستان سعی در وارونه جلوه دادن آن دارد.

در میدان نبرد

- مزدوران هاشم احمر در جنوب مارب با قبایل مسلح درجدعان در گیر شدند .
- در جبهه ی شمالی انصار الله از کشته شدن فرمانده ی گردان زرهی ۸۴ آل سعود در جبهه ی رجلا در نجران خبر داد .
- در تعز انفجار یک خودرو بمب گذاری شده موجب شهادت عده ای از شهروندان شد ، هنوز از جزییات و تعداد کشته و زخمی ها خبری در دست نیست .

- پیشروی های تازه ی انصار الله در منطقه صبرین الجوف ،
هرچند اندک اما در اغلب جبهه ها بعد از مذاکرات کفه ی ترازو به سمت انصارالله سنگین شده است .