عربستان آسمان یمن رو منطقه ی پرواز ممنون اعلام کرده و هر پرنده ای رو میزنه .

خبرهایی میاد مبنی بر اینکه مصر ناوهاش رو به سمت آبهای یمن حرکت داده .

خبرهای تقریبا تایید شده ای در مورد سقوط یک یا دو جنگنده ی عربستانی منتشر شده .

4 هواپیمای پارک شده ی یمن در فرودگاه صنعا هم طی بمباران عربستان منهدم شد .