حومه شمالی و غربی حمص:

با پشتیبانی جنگنده های روس و آتش سنگین روی منطقه حوله از دیشب ارتش سوریه از سمت غرب به سمت شهرک عقرب و شهر حوله حمله کرده که هنوز پیشرفت خاصی گزارش نشده.

بمباران هوایی رستن، تلبیسه و ام شرشوح هم از دیروز به تناوب توسط روسها انجام شده که با تحرک زمینی از طرف ارتش همراه نشده.

ادلب:

مسئول رسانه ای مراسل ادلب (شبکه رسانه ای النصره در استان ادلب) و 7 نفر دیگر از فعالان رسانه ای النصره در حمله هوایی روسها به مقرشان در ادلب به هلاکت رسیدن.

درعا:

ریش سفیدان و افراد ذی نفوذ حراک در شرق استان درعا که برای مذاکره و مصالحه با دولت سوریه به سمت دمشق در حرکت بودند توسط مسلحین دستگیر شدند.

همچنین 450 فرد مسلح و 250 نفر تحت تعقیب در درعا و حومه درعا جهت تحویل سلاح و بررسی شرایطشان خود را به مراکز دولتی معرفی کردند.