و اما کوبانی ...

 

کوبانی اصلا حاش خوش نیست این روزها ...

متاسفانه امروز داعش موفق شد تل شعیر در غرب کوبانی که در هفته ی های گذشته به دست YPG افتاده بود ، دوباره پس بگیرد و عرصه بر مدافعان کوبانی تنگتر شود ....

با اینکه بعضی از رسانه ها اعلاام میکنند داعش 40 % شهر را در اختیار دارد؛ شواهد نشان میدهد که این امر برعکس است !!

با این حال کنترل ایستگاه کانی عربان هنوز در دستان YPG است و داعش خطوط شرق را ثابت نگه داشته و با تسخیر تل شعیر درواقع شهر از سه جهت محاصره است .

امروز تصاویری از وحوش داعش با پرچم سیاه بر بلندی تل شعیر در صفحات اجتماعی پخش شد و به دنبال ان حملات هوایی ائتلاف برروی تپه و تلاش ناکام برای زیر فشار قرار دادن وحوش داعش در مناطق تازه تسخیر شده ...

 

 یکی از چالش های اساسی ورود پیشمرگه های کرد عراقی ، خط مرزی کوبانی است ،، به گونه ای که این خط بسیار به مرز داعش نزدیک شده و هرگونه تحرکی ه راحتی قابل رصد و هدف گیریست ...

برای PKK هم فکر کنم اصلا دیگر جایی برای مبارزه نمانده است ..!!