این روزها مسجد حاج رشاد کوبانی صحنه ی درگیریهای شدید داعش و مبارزان کرد کوبانیست .

وحوش داعش به منظور جلوگیری از پیشروهای اکراد این منطقه را بشدت کوبیده و در گذشته نیز عملیاتهای انتحاری زیادی انجام داده بودند .. در حال حاضر مسجد حاج رشاد (البته اگه مسجدی دیگه باقی مونده باشه) در کنترل مبارزان کرد میباشد

جبهات مختلف کوبانی به مانند هفته ی گذشته بدون تغییر عمده باقی مانده و هیچ یک از طرفین برتری خود را تثبیت نکرده اند.

 

ویدیوی که در زیر که مشاهد میفرمایید گزارش فرهاد شامی از حاج رشاد کوبانی است .

لینک : http://fs2.filegir.c...bA]_[tag18].mp4

haj_reshad.jpg