امروز صدای انفجار مهیبی در کوبانی شنیده شد .

وحوش داعش در شمال غربی مربع امنیتی و نزدیک مسجد الحاج رشاد اقدام به عملیات انتحاری کردند .

نبردهای فرسایشی اکراد و داعش در مناطق خط تماس و جنوب شهر همچنان ادامه دارد ؛ در نبردهای اخیر فرمانده ی میدانی داعش به نام ابو حمزه العسکری به هلاکت رسید.

تلاش داعش برای تصرف گذرگاه مرزی نیز تا کنون ناکام مانده و این گذرگاه همچنان در اختیار مبارزان کرد است .

العسکری