نیرویهای عراقی دیروز با حمله به محله "8 شباط" در جنوب غرب رمادی، درگیری سنگینی با داعش داشتند.

نفوذ به این محله پس از تسلط ارتش به محله 5 کیلومتر و خیابان سرامیک، به منظور تسلط به قسمت جنوب غربی شهر "منطقه تامیم" صورت میگیره.هرچند بعضی منابع از تسلط بر این محله خبر میدن ولی هنوز قابل تایید نیست.

علی رغم اینکه بیشتر پل های رمادی منهدم شده، ولی خودروهای انتحاری پنهان شده در منازل و استفاده به موقع و هوشمندانه از اونها اجازه نمیده ارتش خط پدافندی خودش رو به پشت رودخونه ها ی شمالی و غربی شهر بیاره.

ارتش هرچند از تجهیزات و نیروهای تعلیم دیده تری نسبت به حشد استفاده میکنه اما تعداد نیرو در جنگ شهری ملاک خیلی مهمیه که ارتش ترجیح میده برای بالا نرفتن تلفات از اون استفاده نکنه.