نیرویهای حشد الشعبی با پشتیبانی ارتش عراق دو روستای نعیمیه و معامیر در جنوب شهر فلوجه رو پاکسازی کردن.البته جنوبی ترین محله فلوجه هم اسمش نعیمیه هست و بعضی روستای نعیمیه و محله رو اشتباه گرفتن و فکر کردن که عملیات حمله به شهر شروع شده.

اتاق فرماندهی حشد هم اعلام کرده که در حال آماده سازی نیروها برای حمله به بشیر در جنوب کرکوک هستن.