با اعتراف الجزیره و العربیه، دیگه مطمئنا میشه گفت که کبیسه در دست نیروهای ارتش عراقه.

البته تا همین امروز صبح هم درگیری هایی در مناطق اطراف کبیسه گزارش می شد و ارتش از مردم این مناطق درخواست می کرد که موقتا به مناطق امن تر نقل مکان کنن.

یگانهای مهندسی ارتش هنوز در حال پاکسازی تله های انفجاری در کبیسه و مناطق اطراف اون هستن..

در نقشه الانبار، پیشروی ها و پاکسازیهای 20 روزه ارتش عراق رو به رنگ سبز مشاهده می کنید: http://www.mediafire.com/download/c65afwryzz9pjc5/anbar2.jpg