هجوم تروریستها شدت بیشتری پیدا کرده و محورهای اصلی حمله به شهرک ها از سمت دیر الزغب ، مزارع بروما و صواغیه هست .
دیروز 4 بار برای پیشروی حمله کردند که این حملات توسط مدافعین دفع شد .
همه ی مردم فوعه و کفریا برای دفاع از شهرکها بسیج شدند .
گفته میشه مسئول حمله ی تروریستها از سمت صواغیه ؛ امروز به هلاکت رسید .
از طرف دیگه نیروی هوایی ارتش سوریه هم با بمباران مناطقی مانند معرة مصرین ، بنش ، رام حمدان ، تفتناز و طعوم در اطراف شهرکها سعی بر کاهش فشار تروریست ها بر فوعه و کفریا داره .
بیشتر از 20 حمله ی هوایی گزارش شد.