ریف شمالی حلب:

ارتش و مقاومت از بامداد امروز برای اولین بار در شمال حلب آرایش تهاجمی گرفتند و موفق شدند روستای دویرالزیتون و مزارع اطراف رو به طور کامل تحت سیطره خود در بیاورند. البته خود روستای دویرالزیتون فقط شامل حدود ۱۰ ساختمان هست که پیش از این هم در اختیار ارتش بود اما به دلیل حملات اخیر مسلحین ارتش ناچار به تخلیه روستا شده بود و میشه گفت دست هیچکس نبود.

به نظر میرسه امروز علاوه بر روستاُ، مزارع دویر هم تحت کنترل ارتش در اومده باشه. اهمیت دویر الزیتون این هست که اگر استحکامات خوبی در آن ایجاد بشه میتونه خط دفاع محکمی برای سیفات و باشکوی و از طرفی نقطه آغاز هجوم برای آزادسازی تل جبین باشه.

تکمیلی : تل جبین هم آزاد شد .

ریف شمالی لاذقیه:

مسلحین با تمام قدرت حملاتی در مناطق شمالی لاذقیه در محورهای عطیره و طعوما ترتیب دادن.

در محور عطیره ارتش مجبور به عقب نشینی از روستاهای نزدیک مرز ترکیه، کنیسه و نواره واقع در ارتفاعات قلز فوقانی شد (که دو روز پیش گرفته بود). در محور طعوما ارتش از ارتفاعات جبل روس واقع در شمال طعوما به سمت طعوما عقب نشینی کرد. درگیریها دو روز هست که به طور مستمر ادامه داره.

شمال حمص:

ارتش در محورهای حر بنفسه و حوله دست به حمله زده که درگیریها همچنان ادامه داره.