شمال حلب:

مسلحین با حمله سراسری به مزارع شمالی ملاح و مزارع الاسامات سه روز پس از سیطره ارتش موفق به بازپس گیری این منطقه شدند.

مطابق عملیاتهای مهم قبلی مسلحین، آنها با انتحاری حمله را آغاز کردند.

بمباران و درگیریهای شدید در منطقه همچنان ادامه دارد.

ریف شمالی لاذقیه:

نبردهای سرنوشت سازی در ریف شمالی لاذقیه در حال پیگیری است.

با وجود شکست عملیات یرموک در شب اول عملیات و تحمل تلفات سنگین (٣١ نفر به نقل از مرصد معارض سوری)، آنها مرحله دوم عملیات را از دیشب مجددا از سر گرفتند.

هجوم مسلحین در ٤ محور جبل قلعه، جبل ابوعلی، نخشبا و کنسبا انجام شد.

هجوم در محورهای جبل قلعه و جبل ابوعلی دفع شد اما در دو محور دیگر مسلحین رویسة الملک ،تلة رشا ،تل ابوسعید و روستاهای ارض الوطى وعین القنطرة را تصرف کردند.

ارتش سوریه در پاتک امروز روستاهای ارض الوطی و عین القنطره، تلة الرشا و تل ابوسعید را پس گرفتند اما بلندی رویسه الملک همچنان در اختیار مسلحین هست.

مسلحین در این حملات هدف مهمی مثل تصرف کنسبا را دنبال میکنند. قبل از آن مسلحین سعی دارند خودشان را به بلندیهای حاکم بر کنسبا، طوبال و قلعة الشلف برسانند.

ماهیت نبردهای شمال لاذقیه به گونه ای هست که مناطق زیاد دست به دست می شوند.گروههای شرکت کننده در عملیات یرموک، النصره، احرارالشام، اجناد الشام، ارتش آزاد، اجناد قفقاز، حزب اسلامی ترکستان و.. هستند.

با این که جغرافیای شمال لاذقیه مناسب عملیات انتحاری نیست اما مسلحین به شکل بی سابقه ای در عملیات های دو روز اخیر از زرهی های انتحاری استفاده کرده اند.

اخبار تکمیلی و نقشه در پستهای آینده