حلب:

استفاده مسلحین از اهالی روستای شیخ سعید به عنوان سپر انسانی

پس از آزاد سازی "تل" شیخ سعید توسط نیروهای ارتش سوریه، قوات ردیفه مانند لواء الباقر و نیروهای عراقی جنبش نجبا، نیروهای سوری و عراقی وارد روستای شیخ سعید شدند. با توجه به اینکه گمان می کردند روستا مدتهاست خالی از سکنه است، از دیدن تعدادی از اهالی روستا درون خانه ها غافلگیر شدند.

سپس عملیات تخلیه اهالی آغاز شد که در همان حین با خمپاره باران شدید مسلحین فاستقم کما امرت و جبهه شامیه و هجوم آنها مواجه و نیروهای ارتش به همراه ٢٦ نفر از اهالی از روستا خارج شدند.

هنگام عقب نشینی تعدادی از نیروها به شهادت رسیده و ٤ نفر نیز به دست مسلحین اسیر شدند.مشخصا حضور این روستاییان در منطقه ای که گمان می رفت سالها خالی از سکنه باشد نشان از سیاست مسلحین در استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی و طعمه دارد.

به خصوص در مورد روستای شیخ سعید که همانگونه که در پستهای گذشته گفتیم آخرین منطقه ی حلب بود که به دست مسلحین سقوط کرد و اهالی آن در مقابل مسلحین مقاومت کردند.

محور شیخ سعید از مهمترین محورهای نبرد حلب و کلید تسلط ارتش بر ورودی های جنوبی و جنوب شرقی شهر حلب هست و مطمئنا ارتش مجددا برای آزادسازی آن اقدام خواهد کرد.

حماه:

پس از چند روز بمباران بی وقفه هوایی و زمینی مواضع مسلحین، تحرکات تدریجی ارتش روی زمین و در اختیار گرفتن چند بلندی مهم، ارتش سوریه از ساعتی پیش عملیات گسترده ای زمینی را در چند محور در شمال شرقی حماه آغاز کرد.

محورهای عملیات شامل روستاهای شعثه، الجنینیة، الطلیسیة، القاهرة، خفسین، کراح، الکباریة، معان و کوکب می شدند. خبرهای تایید نشده ای از ورود ارتش به روستاهای شعثه، الطلیسیة، الجنینیة و القاهرة مخابره شده که بایستی جهت تایید صحت آن منتظر ماند.

با توجه به اینکه جندالاقصی محوریت حملات مسلحین در شمال حماه را به عهده دارد، درگیری داخلی این گروه با احرارالشام و دیگر گروهها، می تواند به تضعیف و عقب نشینی احتمالی این گروه از جبهات شمال حماه انجامیده و فرصت خوبی را برای ارتش سوریه جهت بازپس گیری بخشی از مناطق گسترده ای که اخیرا در شمال حماه از دست رفته، فراهم کند.