پیشروی ها در مناطق شهری رمادی از حدود یک هفته پیش متوقف شده و درگیری ها در خطوط تماس قبلی ادامه داره.

هنوز مدرک موثقی از ورود نیروها به محله ورزشگاه و الورار ارائه نشده ولی به صورت کلی میشه گفت که اوضاع تحت کنترل هست و بیشتر شهر در دست ارتشه.

اما پیشروی های هفته اخیر به صورت کلی در روستا های شرق شهر صورت گرفته؛ الان دیگه میشه گفت که نیروهای ارتش وارد تمامی روستاهای شرقی شهر شدن و قسمت اعظم اونها پاکسازی کردن.

روستای الصوفیه و البوغانم از مهمترین روستاهای شرق شهر هستن که دیروز قسمت بزرگی از اونها پاکسازی شد..

نقشه با کیفیت: http://www.mediafire.com/convkey/09f4/f4o9zxdfah1w1gtzg.jpg