ریف جنوبی حلب:
امروز محور خان طومان در جنوب حلب صحنه درگیریهای سنگین بود که در نهایت نیروهای ارتش سوریه و مقاومت موفق شدند روستاهای قراصی، خالدیه و روستای راهبردی خان طومان از مهمترین پایگاههای جیش الفتح در جنوب حلب رو آزاد کنند.
محور اصلی حمله از شمال و شمال شرق خان طومان بود که ابتدا گردان تانک در شرق خان طومان آزاد شد و در ادامه نیروها به نفوذ به عمق خان طومان موفق به آزادسازی اون شدند. با آزادسازی خان طومان مسلحین در قراصی و اطراف قراصی هم شبه محاصره شدند و بعد از چند ساعت مقاومت مجبور به عقب نشینی از قراصی شدند.
محور خان طومان به دلیل موقعیتش و استحکاماتی که مسلحین در این منطقه داشتند از دشوارترین محورهای جنوب حلب بود.
پاتکهای سنگینی هم النصره از این محور به سمت وضیحی و گردان تانکها زد که تقریبا همگی توسط نیروهای مقاومت و در راس اونها بچه های فاطمیون دفع شد.
مسلحین از ظهر برای بازپس گیری خان طومان پاتک زدند که تا کنون نتیجه ای نداشته براشون.
قطعا این پاتک ها در روزهای آینده هم به دلیل ارزش راهبردی این منطقه ادامه خواهد یافت.در صورت تثبیت خان طومان شهرک راهبردی الزربه به شدت تحت فشار قرار می گیره و میشه در روزهای آینده منتظر عملیات نهایی برای آزاد سازی این شهرک بود.
ضمن اینکه فاصله ی ارتش با بزرگراه حلب-حماه به 2 کیلومتر رسیده و در اختیار گرفتن کنترل بزرگراه از مجاورت خالدیه تا تل حدیه در هفته های آینده برای ارتش دور از دسترس نخواهد بود.

لینک نقشه با کیفیت بالا: http://s3.img7.ir/6s8Vy.jpg