خبر جدیدی از تدمر نیست ، غیر از اسارت چند تن از نیروهای سوری در حمص به دست داعش .

به احتمال زیاد این اسرا باید برای ایستگاه تقویت فشار T3 در شرق تدمر باشند.

البته تصویری دیدم از برافراشته شدن پرچم داعش بر فراز قلعه ی تاریخی تدمر ولی هنوز نمیشه تایید کرد .

باید منتظر تصاویر بیشتر بود