امروز پادگان قرمید شاهد درگیریهای سنگین بود ، ارتش یک محور به کفرنجد هم باز کرده و مسلحین رو زیر فشار قرار دادند .

از طرف دیگه خبر میرسه که ارتش عزمش رو جزم کرده تا کنترل کامل قله ی جبل اربعین رو در اختیار بگیره .

مسلحین میگن اهمیت در اختیار داشتن این بلندی به اندازه ی تصرف شهر ادلب هست و یا شایدم بیشتر .