دادگستری منطقه حریتان (شمال حلب و جنوب نبل و الزهرا) که تحت نظارت هیئت شرعی النصره هم هست، در این ماههای اخیر احکام عجیب و غریب زیادی صادر کرده که بعضی هاش خبر ساز شده....

اعدام های به جرم های خبررسانی برای دولت، زنای محارم و سنگسار..

اخیرا هم به نقل از منابع معارضین 5 نفر از اعضای النصره به یک پسربچه 17 ساله به نام احمد کلش تجاوز می کنند..بعد از شکایت خانواده اش به دادگستری شهر، پسر رو دستگیر می کنن و به علت انحراف جنسی و لواط به اعدام محکوم میشه..

دادگستری ادعای تجاوز رو رد کرده و بیانیه داده که این کار با رضایت انجام شده. جالب اینجاست برای افراد دیگر شریک در جرم، حکم اعدام منظور نشده!

حالا خانواده و فامیلاش راهی جز اعتراض کردن با پلاکارد تو خیابون های حریتان ندارن..

خلاصه اون قسمت از سوریه رو کاملا به دوران جاهلیت برگردوندن..