محمد سهیود، عضو ائتلاف قانون در پارلمان عراق گفت؛ تعدادى از اعضاء پارلمان در تلاش هستن به دلیل مشارکت نیروهاى آمریکایى در عملیات غرب موصل، العبادى را به پارلمان دعوت کنند.
✍️در روزهاى گذشته خبرهایى مبنى بر مشارکت نیروهاى ائتلاف به رهبرى آمریکا در خط مقدم عملیات موصل با نیروهاى عراقى، در برخى از منابع منتشر شده بود.