یادی میکنیم از ابو منتظر المحمداوی( یکی از مهمترین فرماندهای مهم سپاه بدر که در صقلاویه شمال غرب فلوجه به شهادت رسید) که وعده آزادی فلوجه را سال قبل داد ولی در ماه مبارک رمضان به شهادت رسید.روحش شاد و یادش گرامی باد.