اگر پیگیر اخبار کشور های اروپایی باشید، بارها با صحنه هایی مواجه شدید که در اون نظامیان و پلیس ها در نقاط مرزی با پناهندگان درگیر هستن.

این سه چهار ساله با شعله ور شدن جنگ در کشورهایی مثل سوریه، عراق، لیبی، افغانستان، مصر و ... شمار این پناهندگان بسیار بیشتر شده است، اما به دلیل ماهیت و طول جنگ سوریه، قسمت زیادی از این پناهندگان را سوری هایی تشکیل میدن که خسته از آوارگی در ترکیه و لبنان و ... سعی به رساندن خود به اروپا دارن.

طبق آمار رسمی، تنها 2 درصد آوارگان سوری به اروپا فرار کرده و 98 درصد دیگر در کشورهای همسایه یا حتی شهرهای امن تر سوریه مثل دمشق فرار کرده اند.حال سوال اینه که مگر غرب خود از دامن زننده ها به جنگ های سوریه و عراق و افغانستان نیست؟

چرا کشورهای اروپایی با کسانی که سعی در فرار از دولت به قول خودشون نامشروع سوریه دارن، همکاری نمی کنه؟

هیچ میدونید حداقل 65 درصد مردم سوریه در مناطق تحت سیطره دولت زندگی میکنن و این در حالیه که رفتن به مناطق دیگه سخت نیست؟

میدونید که بیش از 1.5 میلیون نفر از مهاجران سوری به لبنان رفتن!