از ابتدای درگیری های عراق و سوریه شاهد بکارگیری و سواستفاده از کودکان توسط تروریستهای مسلح تکفیری بوده ایم و کارهایی از این دست مسبوق به سابقه بوده است ..

در ادامه تصاویر کودکانی را مشاهده میکنید که در سوریه به منظور یادگیری فنون نظامی با توجه به سن کمشان تحت تعلیم قرار گرفته اند