برای اولین بار آمریکایی ها با قبول هدف قراردادن نیروهای عراقی، از بررسی این موضوع خبر دادن.

برت مک گورک نماینده ویژه ریاست جمهوری آمریکا در امور ائتلاف ضد داعش این خبر رو داده.