ارتش آمریکا عقب نشینی موشک های ضدهوایی خود از مرز ترکیه - سوریه را آغاز کرد، این عقب نشینی در میان مخالفت مقامات ترکیه آغاز شده اس

آلمان و هلند نیز بطور جداگانه اعلام کرده اند ماموریت های ضدهوایی خود در ترکیه را پایان خواهند داد

در اخبار میدانی از سوریه ، جنگنده های روسی 17 بار مناطق شمال حلب تحت کنترل تروریست های مخالف اسد را بمباران کردند .

/میلیتاری

لینک اصلی خبر : http://www.defensenews.com/story/defense/2015/10/11/us-begins-removing-patriot-missiles-from-turkey/73787688/

تصویر زیر مربوط به سامانه پاتریوت به تاریخ 5 فوریه در گازیانتپ ترکیه هست .