از امرلی خبرهای خوبی میرسه.با رسیدن نیروهای سرایا اسلام محاصره شکسته شده و داعش از حالت افندی به پدافندی تغییر وضعیت داده.احتمالا تا روزهای اینده باید منتظر عقب نشینی های داعش باشیم.هرچند اوضاع سوریه خوب نیست ولی در عراق چندوقتیه داعش به مشکل خورده.احتمالا تا روزهای اینده شاهد ازاد سازی جلولا هم خواهیم بود.