آمار 23 موشک بالستیکی که ارتش و کمیته های مردمی یمن به مناطق مهم سعودی و همپیمانانش شلیک کردن و به هدف خورده.

البته آمار بیشتره ولی اونهایی که دیگه عربستان نتونه بزنه زیرش اینها هستن.چند موشک هم توسط سیستم پاتریوت منهدم شدن.