زمانی سازمان ملل شمار غیرنظامیان موجود در حلب شرقی را 250 هزار نفر اعلام می کرد.
همین دو سه روز قبل که فشار برای شروع مذاکرات مصالحه لازم بود، این عدد 50 هزار اعلام میشد.
الان که گزینه غیرنظامیان حلب در مقابل گزینه غیرنظامیان فوعه و کفریا مطرح هست، شمار نظامیان و غیرنظامیان حلب، 15 هزار اعلام میشه.
حتی اگر شمار غیرنظامیانی که به ارتش پناهنده شدند رو 20 هزار درنظر بگیریم، یعنی شمار مردم در حلب شرقی حدود یک پانزدهم آنچه ابتدا اعلام میشد بوده است.....

اگر سازمان ملل در مهمترین منطقه مورد مناقشه سوریه چنین در ضعف اطلاعاتی بسر می برد، آیا میشه در موارد دیگه بهش اطمینان کرد؟!
آیا تشکیک در همکاری سازمان ملل با مسلحین جائز نیست؟! چرا سازمانها و دولت های بین المللی منشا و نحوه جمع آوری آمار رو عمومی اعلام نمی کنند؟