تعداد تخمینی کسانی که نیاز به کمک های انسان دوستانه دارند: 12,200,000

تعداد کسانی که در مناطق تحت محاصره با دسترسی سخت هستند: 4,600,000

تعداد تخمینی آوارگان داخلی: 7,600,000

تعداد پناهندگانی که ثبت نام کرده اند: 4,015,070

پناهندگان در :   
          لبنان: 1,172,753               
          ترکیه: 1,805,255               
          اردن: 630,224        
          عراق: 250,408                  
          مصر و شمال آفریقا: 156,430  

 

از ماه ژانویه تا ژوئیه (تیر و مرداد)، ورود 340 هزار پناه جو در اروپا ثبت شده و این به معنای 175 درصد افزایش است. 

تنها در یک هفته، 11 هزار نفر پناه جو به جزایر یونان وارد شدند و در همین زمان 5500 پناه جو به ایتالیا و بین 6 تا 7 هزار پناه جو از طریق بالکان وارد مجارستان شده اند.

بنابرگزارش کمیساریای عالی سازمان ملل از ژانویه سال جاری تاکنون بیش از 300 هزار نفر از راه دریای مدیترانه وارد اروپا شده‌اند و در این میان حدود 2500 پناه جو نیز در میانه این راه جانشان را از دست داده‌اند.

/سیدعلی مهاجر