ژنرال ولادمیر شامانوف فرمانده ی نیروهای هوایی روسیه در جواب سوال یکی از خبرنگاران در مورد میزان حمایت روسیه از سوریه گفت : " نیروی هوایی روسیه برای یاری کشور سوریه در  مقابله با تروریستها آماده است "
همچنین شامانوف به روابط طولانی روسیه و سوریه و تعداد زیاد فرماندهانی که آموزش های نظامی خود را در شوروی سابق و روسیه گذرانده اند اشاره کرد .