رزمندگان شیعه با مشارکت حزب الله عراق،سپاه بدر،عصائب اهل حق و تعدادی از گروه های دیگر از صبح امروز عملیات "عاشورا" برای پاکسازی مناطق شمالی استان بابل با محوریت ناحیه"جرف الصخر" و روستاهای تابعه رو آغاز کردند.

تاکنون شهر جرف الصخر و چندین روستای اطرافش به تصرف رزمندگان شیعه درآمده و نبرد در روستاهای شمالی جرف الصخر مثل فارسیه و فاضلیه جریان دارد و رزمندگان شیعه در تلاش هستند مسیر امداد داعش از استان انبار به ناحیه یوسفیه در جنوب بغداد را قطع کنند.

منبع پیج فعال عراق